Guia Didàctica per al professorat

Guia Didàctica per al professorat

La guia del professorat desenvolupa el projecte Rapinyaires i humans amb explicacions addicionals per tal que els educadors puguin aprofundir en la temàtica tractada. Consta de dos documents:

Rapinyaires i humans - Guia Didàctica per al professorat. pdf

Rapinyaires i humans - Guia Didàctica - Quadern d'activitats.pdf

La Guia Diàctica per al professorat explica la temàtica, conté una secció d'identificació bàsica de rapinyaires, informació sobre com participar en ciència ciutadana, enllaços a recursos web, apps mòbils i altres.

El Quadern d'activitats dona idees i suggerències per treballar a l'aula amb activitats concretes.

Un tercer document d'Annexos relaciona les activitats realitzades amb els objectius de la subvenció atorgada pel Dept. d'Acció Climàtica.