Històries de feristeles

L'any 1953 es can crear les "Juntas de Extinción de Alimañas", amb la missió d'exterminar tots els animals depredadors, tal com llops, guineus o fagines. I, com no, tots els rapinyaires diürns i nocturns.

La massacre anava a gran escala, organitzada i sense treva, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana.

Tothom celebrava l'extermini dels rapinyaires i s'estimulava la canalla a participar en aquesta noble empresa...

En tan sols 15 anys de funcionament, les "Juntas Provinciales de Extinción de Alimañas" van registrar 655.000 animals morts. Però comptant els que foren enverinats, es calcula que se'n van arribar a matar 4 milions!

Les "Juntas" es van abolir el 1968. El 1973 tots els rapinyaires van passar a ser espècies protegides per llei.

 

Actitud hostil

Actitud hostil

L'ópinió pública, especialment al món rural, era totalment hostil als rapinyaires: causaven pèrdues econòmiques que ningú compensava.

*A la foto: a l'astor també se l'anomena "astor galliner" o "àliga gallinera" pel desvergonyiment que té a l'hora d'anar a buscar l'esmorzar.

De fet, molta fent aplaudia aquest tipus d'iniciatives i fins i tot la canalla era educada amb aquests valors.